Stadion Miejski w Zwoleniu znajduje się przy ulicy Parkowej 1. Obiekt, na którym swoje mecze w roli gospodarza rozgrywają m. in. piłkarze miejscowej Zwolenianki, posiada jedną trybunę główną, częściowo zadaszoną. Na niej zostały zainstalowane plastikowe siedziska w liczbie ok. 500, z czego 300 znajduje się pod zadaszeniem trybuny.
Ostatnia poważna modernizacja obiektu, miała miejsce w latach 2007 – 2008. Podzielona ona była na kilka etapów. Najpierw wybudowano pomieszczenia socjalne, w których mieszczą się m. in. szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenia dla sędziów. Później powstały nowe trybuny, zamontowano także ogrodzenie.