Stadion Gminny w Kwiatkowicach Kolonii 2A w gminie Wodzierady zarządzany jest przez miejscowy GOKiS. Obiekt miejscowego LKS – u otwarto 30 kwietnia 2006 roku. Zmodernizowane boisko posiada wymiary 96 x 60 m., a pojemność miejscowej areny wynosi 460 miejsc.