Stadion Zodiaka Sucha znajduje się przy ulicy Radomskiej 18 obok miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej. Otwarcie obiektu miało miejsce 15 sierpnia 2003 roku w obecności ówczesnego prezesa ROZPN Władysława Kramczyka.
Stadion Zodiaka posiada 240 zainstalowanych plastikowych krzesełek na jednej trybunie. Płyta boiska o wymiarach 105 x 68 metrów posiada system nawadniający.