Stadion Sportowy Juvenia im. Jarosława Kłymińskiego otwarto ponownie po gruntownej modernizacji 8 września 2012 roku. Stadion lekkoatletyczno – piłkarski służący głównie miejscowej młodzieży kosztem ok. 7 milionów złotych (3 mln. dofinansowania z MSiT) zyskał nowe oblicze. Powstało boisko do piłki nożnej o wymiarach 105 x 69 m. o nawierzchni naturalnej z zamontowanym systemem drenaży. Wokół boiska położona została bieżnia lekkoatletyczna 400 – metrowa sześciotorowa o nawierzchni syntetycznej. Zainstalowano urządzenia do uprawiania m.in. skoku w dal, wzwyż, o tyczce, trójskoku, rzutu dyskiem, młotem i oszczepem, pchnięcia kulą. Dla kibiców powstała zadaszona trybuna ze stanowiskiem komentatorskim. Wykonano wiele mniejszych prac porządkowych i remontowych w ramach inwestycji. Obiekt przy ulicy Ludwika Zamenhofa 3 wykorzystywany jest głównie przy organizacji zawodów lekkoatletycznych rangi wojewódzkiej. Stadion nosi imię Jarosława Kłymińskiego – zasłużonego i wybitnego działacza sportowego Przemyśla.