Stadion Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi zlokalizowany jest przy ulicy Milionowej 12. Obiekt powstawał w latach 1933 – 1938. Do 1997 roku właścicielem stadionu był miejscowy Włókniarz (do 1958 roku klub nosił nazwę KP Zjednoczone). Po przejęciu areny przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego obiekt zmodernizowano. Na trybunie zachodniej zamontowano plastikowe siedziska w niebiesko – białych barwach. Obecnie obiekt przy Milionowej posiada pojemność ok. 2 000 miejsc siedzących, 600 z nich znajduje się na trybunie wschodniej całkowicie zadaszonej.