Stadion Miejski w Kolbuszowej (Stadion KKS Kolbuszowianka) zmodernizowano gruntownie w latach 2018 – 2020. Obiekt przy ulicy Wolskiej 2 kosztem ok. 5 milionów złotych (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu) zyskał nową płytę boiska o wymiarach 105 x 68 metrów, która została wyposażona w system odwodnienia i drenażu. Na stadionie powstał kompleks lekkoatletyczny. Wybudowano: bieżnię okrężną 4-torową o dł. 400 m., bieżnię prostą 6-torową o dł. 130 m., skocznię do skoku wzwyż, w dal i trójskoku, skocznię do skoku o tyczce, 2 rzutnie do pchnięcia kulą, rzutnię do rzutu młotem i rzutnię do rzutu dyskiem, 2 rzutnie do rzutu oszczepem oraz rów z wodą do biegu z przeszkodami. Całość została ogrodzona, wzdłuż trybun powstały chodniki. Zainstalowano monitoring, nagłośnienie oraz oświetlenie stadionu. Trybuny kolbuszowskiej areny mogą pomieścić 960 osób (wszystkie miejsca siedzące).