Stadion Miejski w Dęblinie przy ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków 4 znajduje się w sąsiedztwie jednostki wojskowej nr 3248. Obiekt wyłączony z użytku, zdewastowany, wymagający modernizacji, posiada około 100 miejsc siedzących, w tym część pod zadaszeniem. Wymiary płyty boiska to 106 x 72 metrów.
W 2018 roku dokonano otwarcia nowego budynku zaplecza sanitarno – szatniowego. Wartość inwestycji wyniosła 700 tysięcy złotych.