Stadion Miejski w Cieszynie powstał w 1931 roku i do lat 50 ubiegłego wieku było to boisko piłkarskie wykorzystywane przez miejscową młodzież szkolną. W 1955 roku otwarto zmodernizowany obiekt, który dzięki zaangażowaniu działaczy miejscowej Stali stał się własnością cieszyńskiego klubu. W latach 70 XX wieku obiekt zyskał miano kompleksu obiektów sportowych i oprócz funkcji typowo piłkarskiej zaczął służyć także lekkoatletom. W tamtym czasie powstał nowy pawilon sportowy, sala oraz hotelik i kawiarnia. Od 1999 roku kompleks został przejęty przez miasto Cieszyn i do dziś jest zarządzany przez miejscowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe. Stadion Miejski przy ulicy Jana Łyska 21 posiada obecnie pojemność ok 600 miejsc siedzących, z czego niewielka część znajduje się pod zadaszeniem.