Stadion Miejski w Wojkowicach powstał w latach 50 ubiegłego wieku. Dzięki wsparciu finansowemu m.in. miejscowej kopalni i cementowni, a także lokalnej społeczności, kosztem ówczesnych ok. 8 milionów złotych w latach 1958 – 1960 wybudowano najpierw sam stadion piłkarski, do którego potem dobudowywano inne obiekty, jak np. basen pływacki. Nadzór nad inwestycją sprawował powołany specjalnie do tego Komitet Budowy Obiektów Sportowych. Wojkowicki stadion przy ulicy J. Kusocińskiego 1 uroczyście otwarto 21 lipca 1960 roku. Obiekt zyskał także nazwę – Milenium, a wybrali ją sami mieszkańcy w drodze konkursu. W początkowych latach swego istnienia stadion mógł pomieścić nawet 10 000 widzów. Obecnie pojemność została ograniczona do 500 miejsc. Od początku z obiektu przy ulicy Kusocińskiego korzystają piłkarze miejscowego Górnika.