Stadion Miejski w Kaliszu wybudowano w latach 2011 – 2017 w miejscu starego obiektu Calisii Kalisz. Modernizacja areny przy ulicy Łódzkiej 19 – 29 odbywała się w 2 etapach. Najpierw po stronie południowo – zachodniej powstała trybuna z częściowym zadaszeniem o całkowitej pojemności 1 523 miejsc, stanowiąca zaplecze administracyjno – sanitarne. Zamontowano maszty oświetleniowe o łącznej mocny 1 200 luxów. W latach 2016 – 2017 obiekt zyskał drugą trybunę o łącznej pojemności 6 243 miejsc siedzących. Powstał sektor dla kibiców gości, a także bieżnia lekkoatletyczna wokół boiska, zainstalowano także urządzenia do uprawiania innych dyscyplin lekkoatletycznych. Zamontowano podgrzewanie murawy, całość została ogrodzona. Inauguracja stadionu miała miejsce 10 marca 2018 roku. Obecnie całkowita pojemność Stadionu Miejskiego w Kaliszu wynosi 8 166 miejsc. Z obiektu korzystają m.in. piłkarze miejscowego KKS 1925.