Stadion Miejski w Chojnicach (Stadion Chojniczanki) oddano do użytku w 1932 roku. Obiekt przez lata poddawany był kolejnym modernizacjom, ostatni poważny remont miał miejsce w 2015 roku. Polegał on przede wszystkim na zamontowaniu masztów sztucznego oświetlenia (1600 lx). Stadion przy Mickiewicza 12 posiada pojemność 3 000 miejsc, z czego część znajduje się pod zadaszeniem. Obiekt oprócz piłkarskiej, dzięki otaczającej boisko bieżni, spełnia także funkcję lekkoatletyczną.