Stadion LKS Źródło znajduje się w dzielnicy Zawiercia – Kromołowie przy ulicy Browar 7. Obiekt w obecnym miejscu istnieje od lat 50 ubiegłego wieku, kiedy to dzięki miejscowej Radzie Gminy pozyskano teren od Spółdzielni Ogrodniczej z Mniszkowa.
Kilkanaście lat później Gmina przekazuje klubowi boisko w wieczyste użytkowanie, dzięki dotacjom z Komisji Sportowej przy ówczesnym Urzędzie Wojewódzkim udaje się zbudować małą trybunę oraz ogrodzić boisko. Poważny remont kromołowskiego obiektu ma miejsce w roku 2002. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności lokalnej społeczności następuje rozbudowa budynku klubowego, powstaje także nowa trybuna. Cztery lata później oddane do użytku zostaje nowe boisko treningowe.
Obecnie stadion LKS Źródło posiada pojemność 450 miejsc siedzących. Wymiary pyty boiska to 100 x 65 metrów.