Stadion w Pisarowcach służący miejscowemu LKS – owi powstał w 1950 roku, jako boisko piłkarskie. W początkowym okresie istnienia obiekt posiadał bieżnię lekkoatletyczną. Obecnie na stadionie znajduje się niewielka trybuna na ok. 150 miejsc siedzących, tuż za nią zlokalizowane są pomieszczenia klubowe.