Wolanowski obiekt przy ul. Kolejowej otwarto we wrześniu 2014 r. przy okazji lokalnych dożynek. Stadion powstał w dużej mierze dzięki dofinansowaniu unijnemu, a całkowity koszt budowy boiska i trybuny to ok. 500000 zł.  Płyta boiska posiada drenaż odwadniający i system automatycznego nawadniania. Wymiary boiska to 100 x 70 metrów.

Od strony zachodniej obiektu powstała na nasypie trybuna z plastikowym siedziskami na ok. 260 miejsc co w zupełności zaspokaja potrzeby gminy i miejscowego Jaguara, który rozgrywa swoje mecze na niższych poziomach ligowych.

Boisko posiada oświetlenie treningowe, które zamontowane zostało na sześciu masztach wokół płyty.  Za bramkami zamontowano piłkochwyty, a płyta została odgrodzona od trybun.

Galeria: