Stadion im. mjr Mieczysława Słabego w Przemyślu (Stadion KS Czuwaj) został otwarty w 1932 roku na terenach wydzierżawionych klubowi przez miasto. Od maja 1991 roku obiekt nosi imię majora Mieczysława Słabego – oficera, lekarza Wojska Polskiego II RP. Przemyska arena zlokalizowana przy ulicy 22 stycznia 6 w latach 2008 i 2010 – 2012 była modernizowana. Obecnie posiada pojemność ok. 2 500 miejsc. Stadion wyróżnia charakterystyczny zabytkowy budynek klubowy wybudowany w stylu zakopiańskim.