Stadion im. Andrzeja Lasoty w Justynowie przy ulicy Głównej 82 powstał w 2011 roku. Obiekt służący miejscowemu LZS Justynów posiada boisko o wymiarach płyty 99 x 64 metrów. Trybuna główna zadaszona ma pojemność ok. 250 miejsc siedzących, obok boiska znajduje się kontener stanowiący zaplecze socjalne ( 2 szatnie, pokój sędziowski, magazyn).
Obiekt w Justynowie nosi imię Andrzeja Lasoty – wieloletniego prezesa miejscowego LZS – u oraz działacza Łódzkiego Związku Piłki Nożnej zmarłego w 2017 roku.