Stadion Górnika Wieliczka otwarto w 1960 roku, po 11 latach budowy. Obiekt przy ulicy Daniłowicza 6 powstał na terenach byłego hitlerowskiego obozu pracy przymusowej i w sąsiedztwie kopalni soli. Obecnie wielicki stadion posiada pojemność ok. 1 200 miejsc (400 znajduje się pod zadaszeniem).