Boisko w Fałkowie przy ulicy Zamkowej 16 na co dzień służy piłkarzom miejscowego GLKS – u. Ogrodzony obiekt posiada prowizoryczne trybuny w postaci ławek i zadaszonej wiaty. Po przeciwległej stronie boiska umiejscowione są boksy dla zawodników rezerwowych. Tuż obok płyty głównej znajduje się parterowy budynek klubowy z szatniami.