Stadion Miejski w Tuliszkowie zlokalizowany jest przy ulicy Nortowskiej 16 w sąsiedztwie Zespołu Szkół im. Powstańców 1863 r. Obiekt, wykorzystywany m.in. przez MGKS Tulisię, posiada trybunę o łącznej pojemności około 1 200 miejsc, z czego 100 znajduje się pod niewielkim zadaszeniem w centralnym miejscu. Obok stadionu znajduje się także hala sportowa, boisko orlik oraz siłownia i plac zabaw.