Stadion Gminnego Amatorskiego Stowarzyszenia Sportowego Powała Taczów zlokalizowany jest w Taczowie Małym pod numerem 49. Obiekt posiada trybunę główną, z wydzielonym sektorem dla kibiców gości, o pojemności ok. 250 miejsc siedzących. Obok trybuny znajduje się budynek będący zapleczem klubu, który wyremontowano w 2022 roku kosztem 400 tysięcy złotych.